Privacybeleid ZZP-Advies / Van Dijk FD

ZZP-Advies / Van Dijk FD hecht veel waarde aan jouw privacy. Hieronder leggen wij uit waarom we bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. Deze gegevens zullen altijd bij ons blijven, en nooit openbaar gemaakt worden. Je kan ten aller tijden contact opnemen met ons voor vragen over ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZZP-Advies / Van Dijk FD verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Geslacht
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Pasfoto
 • Kenteken
 • Financiële gegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonische contacten.
 • Gegevens over jouw activiteiten

Deze gegevens worden met de grootste zorg verwerkt en bewaard.

Hoe lang we gegevens bewaren
ZZP-Advies / Van Dijk FD zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. ZZP-Advies / Van Dijk FD houdt zich aan de wettelijke bewaartermijn, deze is in beginsel zeven jaar.

Delen met anderen
ZZP-Advies / Van Dijk FD verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zorgen we voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZZP-Advies / Van Dijk FD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lammert@vandijkfd.nl. ZZP-Advies / Van Dijk FD zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Lammert van Dijk. Dit kan telefonisch (06-13673985) of per e-mail (lammert@zzp-advies.nl).